Hướng dẫn chơi thị trường ngoại hối BO từ cơ bản đến nâng cao, tỉ lệ chênh lệch giữa các mệnh giá tiền khác nhau từ bitcoin, USD, …

Một số sàn uy tính như: brabus, btcusdt, itrade, senity, blockoption, …