Chia sẻ những sách, video, về làm giàu, xây dựng hệ thống.

Thói quen của người tài
Tư Duy

3 Thói quen của người tài có thể khiến bạn thông minh hơn

Đôi khi ‘Thiên tài’ không phải là ‘Thiên tài’, những ai có khả năng thu nhận kiến thức tốt ngay từ khi được sinh ra nhưng lại lười biếng, không chịu rèn luyện thì cũng không thể trở thành những vĩ nhân Thế giới. Những người được mang danh thiên tài một phần vì có […]